Sport

Årets lokallagsmøte i regi av NIHF

Årets lokallagsmøte i regi av NIHF

NIHF arrangerer en spennende helg i november. Dette skriver nihf.no:

Når man endelig kan møtes igjen, legges det opp til en innholdsrik møtehelg . Rosinen i pølsen er et foredrag med den kjente treneren og idrettspappaen Gjert Ingebrigtsen. Han har fått i oppgave å snakke om temaet «Samspillet mellom toppidrett og breddeidrett i idrettslagene».

I tillegg blir det foredrag av landslagscoach Rune Svendsen, foredrag fra NIHFs samarbeidspartnere og sponsorer om medlemsfordeler med mer, samt miniseminar lørdag av de enkelte utvalgene. Der vil ulike temaer og fremtidsplaner bli presentert. Det vil også bli avholdt kurs i bruk av Sportsfengur for de som ønsker det med Jan Petter Reiersen.

– Lokallagsmøte er en svært  viktig arena for å utvikle båndene mellom NIHF, lokallagene og medlemmene rundt om i Norge. Det skal være en blanding av informasjon fra styret, oppfølging av strategien, tilbakemeldinger fra lokallag/medlemmer og godt samspill i vår organisasjon, sier leder Even Hedland.

Lørdag kveld blir det feiring.

– På lørdagskvelden arrangerer vi stor 50-års markering med inviterte gjester.  Det blir utdeling av æresmedlemskap, priser innen avl og sport. I tillegg til masse hyggelig samvær med venner fra hele Islandshest Norge, sier lederen.

En porsjon alvor er det også. Søndag er det ekstraordinært årsmøte der fremtiden til Forum står på agendalen. Møtet blir avholdt på søndag morgen, kl. 0900. Grunnen til ekstraordinært årsmøte er to innkomne saker fra to av våre lokallag, som ble utsatt på det ordinære årsmøter, fordi man ønsker en bredest mulig behandling av sakene. Forslaget er som følger:

Forslag 1 fra Hrimnir Islandshestforening:

«Forum som papirutgave gjøres om til digital webløsning fra og med 2022.»

Forslag 2 fra Gustur Islandshestforening:

«Vi i Gustur islandshestlag hadde en avstemning før jul i 2020. Alle medlemmene i klubben stemte for nedlegging av forum. Vi i styret ønsker derfor at dette blir tatt opp på årsmøtet i mars 2021. Styret i Gustur fremmet forslaget om nedleggelse med bakgrunn i at dette er en stor utgift for klubben og medlemmene våre. Vi tror at klubben kan vokse og bli bedre rustet for fremtiden ved en rimeligere kontingent. Vi har inngått en avtale med travparken i Bergen. Klubben må da betale for vedlikehold o.l. Dette kunne bli dekket av kontingenten, dersom vi ikke trengte å bruke 400 kroner i året på Forum. Vi stiller oss veldig positiv til avtalen med Trav365.»

– Styret hatt en gjennomgang av begge forslagene og kommer til å legge frem en grundig saksutredning på det ekstra ordinære årsmøte, da vi vet at dette er en viktig sak for mange. Vi håper mange møter opp for å diskutere hvordan de vil ha medlemskommunikasjonen fremover i Norsk Islandshestforening, sier Even Hedland.

Link til arrangement og program finner du her: https://nihf.no/legger-opp-til-superhelg/

Vedlegg

Flere nyheter