Annet

Informasjon angående Coronaviruset

Informasjon angående Coronaviruset

Vi har fått noen henvendelser om Coronaviruset vil kunne påvirke våre arrangement denne våren.

Alle har vi vel tanker på hvordan dette viruset vil påvirke hverdagen fremover, både i fritiden og på jobb. Mange større arrangement har blitt avlyst, eller gjennomføres uten publikum. Dette er upløyd mark, også for styret i VIHF. Vi må derfor fremover støtte oss til hva myndighetene, Norges Idrettsforbund (NIF) og Folkehelseinstituttet anbefaler lag og organisasjoner å gjøre. Våre arrangementer som små å regne og skal per i dag kunne gjennomføres som planlagt. Styret i VIHF vil måtte følge dette tett og oppdatere VIHF’s medlemmer og deltakere i kommende arrangement.

Neste helg er det Vintercup 3, dommerseminar, NM-komitemøte og det planlegges et medlemsmøte under vintercupen. Altså mange viktige begivenheter som vil bli gjennomført som planlagt slik status er i dag.

 

Vedlegg

Flere nyheter