Annet

Innkalling til årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte 2021

Det innkalles til Vestnes Islandshestforening sitt årsmøte tirsdag 09.mars 2021 kl 19:00, dato har også tidligere blitt informert om via terminlisten lagt ut på VIHF hjemmeside og Facebook gruppen.

NB: Slik situasjonen er i dag med usikkerhet rundt og hensyn til Covid-19, så avholdes årsmøtet digitalt.

Forslag som skal behandles på årsmøte må være innsendt innen 19.februar 2021. Forslag sendes til post@vihf.no eller Vestnes Islandshestforening, Postboks 106, 6399 Vestnes.

Saksliste med sakspapirer vil bli publisert på hjemmesiden http://www.vihf.no og Facebook gruppen senest en uke før årsmøte.

Orientering ang. gjennomføring av det digitale årsmøtet kommer på hjemmesiden http://www.vihf.no og denne Facebook gruppen.

Vedlegg

Flere nyheter