Barn og ungdom

Ungdomledersamling i regi av NIHF

Ungdomledersamling i regi av NIHF

NIHF planlegger å arrangere Ungdomsledersamling 18 februar.

Arrangementet er for ungdommer mellom 16 og 25 år som er, eller ønsker å være engasjerte i sitt lokallag.

De som ønsker å engasjere seg og å delta søker /melder sin interesse til post@vihf.no

Kun en person fra hver klubb i utgangspunktet.

Påmeldingsfrist 05.01.2022

Vår deltager får dekket deltagelse, reise og opphold

Vedlegg

Flere nyheter