Avl

Unghestskue avlyst

Unghestskue avlyst

Unghestskue i regi av VIHF er avlyst.

Avlsansvarlig har vurdert behovet for å arrangere unghestskue og muligheten til å få ønsket dommer, Thorvaldur Arnason, opp hit. Med de utfordringer som Covid-19 gir oss, så er dette nærmest umulig å få til. Alternativt å benytte andre dommere har vært diskutert uten å gi resultat. Det meldes også om mindre behov / færre deltakere en normalt, noe som da i tillegg gir usikkerhet rundt økonomien.  

Etter en totalvurdering så konkluderes det med at det dessverre ikke vil bli arrangert unghestskue i år i regi av VIHF.

Vedlegg

Flere nyheter