Klubbarrangement

Årsmøte VIHF

Dato: 
13
.
02
.
2022
 - 
13
.
02
.
2022

Det innkalles til Vestnes Islandshestforening sitt årsmøte søndag 13.februar 2022 kl 18:00. NB: Situasjonen er i dag fortsatt usikker rundt Covid-19, og hvilke restriksjoner som vil gjelde. Vi ønsker i utgangspunktet å avholde årsmøte i kafeteriaen på senteret. Skulle nasjonale eller lokale restriksjoner medføre begrensninger med tanke på avstand og antall, vil vi måtte avholde årsmøtet digitalt. Dette vil styret ta en endelig avgjørelse på, siste uka i januar. Orientering ang. endelig gjennomføring av årsmøtet kommer på hjemmesiden http://www.vihf.no og VIHF Facebookgruppen. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet, 29.01.2022. Forslag sendes til post@vihf.no eller Vestnes Islandshestforening, Postboks 106, 6399 Vestnes. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet, publisert på hjemmesiden http://www.vihf.no og VIHF facebookgruppen.

Se hele terminlista