Annet

Bli medlem i Vestnes islandshestforening

Bli medlem i Vestnes islandshestforening

Vi har de siste årene brukt sporti.dk for å melde oss inn i en klubb. Fra og med 2022 har vi gått over til Klubbadmin i regi av Norsk idrettsforbund. Så om du ikke har meldt deg inn i en forening/klubb så kan du enkelt gjøre dette ved å se på bildet under.

Vedlegg

Flere nyheter