Annet

Oppstalling på hestesenteret

Oppstalling på hestesenteret

Utleie av boks på Tresfjord hestesenter

Stallplass inkluderer følgende:

a) Plass i anvist boks, plass i egnet paddock/uteplass.
b) Anvist plass for oppbevaring av utstyr til hesten. Anvist plass til oppbevaring av grovfor og spon.
c) Tilgang til oppvarmet oppholdsrom og toalett/dusj i kjernetid eller etter avtale.
d) Bruk av ridebane/uteareal.
e) Vaskespilt.
f) Leietakere kan disponere en boks hver av de små boksene i gamledelen/utebokser til utstyr og fôr.

Leietaker må selv:

a) Møkke boks og paddock/uteplass.
b) Fylle vann i vannbeholder i paddock/uteplass.
c) Sørge for at utstyr som blir brukt blir plassert tilbake til riktig anvist plass.
d) Holde det ryddig rundt sin stallboks, koste og rydde etter seg.
e) Holde grovfor og spon/flis.
f) Ta oppsatte vakter ved foringer/utslipp som rullerer mellom oppstallatørene.
g) Leietaker plikter å følge angitte regler som vedrører stalldriften.
h) Holde oppholdsrom, gang og toaletter til en hver tid rent og ryddig om dette benyttes.

Stalleien er kr 1000,- pr hest pr mnd. for medlemmer.

Ved stevner og arrangementer plikter leietaker innen gitt frist å flytte hesten, utstyr, grovfor og spon/flis bort fra stallen for å frigjøre plassen, dersom dette er nødvendig. Skal leietaker delta på stevne/arrangement beholdes stallboksen

For mer informasjon ta kontakt med Kjersti Rypdal Vik.

Vedlegg

Flere nyheter